Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...

THOẢ THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SCTV ONLINE

 

Điều 1: Giải thích từ ngữ

Điều 2: Nội dung dịch vụ

Điều 3: Đăng ký và sử dụng tài khoản

Điều 4: Quy định sử dụng dịch vụ

Điều 5: Các hành vi bị cấm khi sử dụng SCTV Online

Khi sử dụng SCTV Online, Khách hàng phải tuân thủ các ràng buộc sau:

Điều 6: Qui định về tính phí sử dụng dịch vụ

Điều 7: Điều khoản Thanh toán

Điều 8: Quyền và trách nhiệm của Khách hàng

Điều 9: Quyền và trách nhiệm của SCTV

Điều 10: Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo

Điều 11: Thông tin và bảo mật

              - Được Khách hàng chấp thuận.

              - Theo các quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 12: Giải quyết khiếu nại, tố cáo, bồi thường

Địa chỉ liên lạc:

Bộ phận chăm sóc khách hàng - dịch vụ SCTV Online - Công ty TNHH Truyền Hình Cáp Saigontourist

Địa chỉ: 31-33 Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, HCM

Điện thoại: 1900 1878

Email: callcenter@sctv.vn

Điều 13: Quy tắc quản lý xử phạt vi phạm

Nhằm đảm bảo cho SCTV Online được vận hành theo đúng quy định của pháp luật, SCTV hoàn toàn có quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm của Khách hàng. Theo đó, SCTV sẽ có những biện pháp phù hợp với từng hành vi và mức độ vi phạm. Trong mọi trường hợp, SCTV được quyền ngưng cung cấp dịch vụ hoặc xóa bỏ tài khoản của Khách hàng.

               - Thông báo cho Khách hàng về vi phạm.

               - Yêu cầu Khách hàng chấm dứt hành vi vi phạm, đính chính thông tin vi phạm.

               - Dùng biện pháp kỹ thuật để can thiệp trong trường hợp Khách hàng không hợp tác.

               - Ngưng cung cấp dịch vụ hoặc xoá bỏ tải khoản nếu Khách hàng không phối hợp thực hiện hoặc tiếp tục tái diễn hành vi vi phạm.

              - Khách hàng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.

              - Trường hợp hành vi vi phạm của Khách hàng chưa được quy định trong Thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, SCTV Online sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý. Nếu hành vi của Khách hàng vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, SCTV có quyền thông báo hành vi của Khách hàng đến cơ quan thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hình thức xử phạt được áp dụng bao gồm khoá tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn tuỳ theo mức độ vi phạm. Hình thức xử phạt khóa tài khoản SCTV Online có thời hạn hoặc vĩnh viễn đồng nghĩa với việc Khách hàng cũng không thể sử dụng các sản phẩm khác khi truy cập từ tài khoản SCTV Online. Nếu tài khoản SCTV Online bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của Chủ tài khoản cũng sẽ bị khóa vĩnh viễn.

Điều 14: Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền

Bộ phận chăm sóc khách hàng – dịch vụ SCTV Online - Công ty TNHH Truyền Hình Cáp Saigontourist

Địa chỉ: 31-33 Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh

          Điện thoại: 1900 1878

          Email: callcenter@sctv.vn

-  Một văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền công nhận quyền Sở hữu trí tuệ của Khách hàng với nội dung mà Khách hàng cho là bị xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ đó.

- Tuyên bố rằng nội dung đã được đăng tải xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ của Khách hàng.

- Một bản cam kết của Khách hàng trước pháp luật rằng những thông tin Khách hàng đưa ra là hoàn toàn chính xác và chấp nhận chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đó.

- Thông tin liên hệ của Khách hàng bao gồm: Họ tên, số CMND, địa chỉ, số điện thoại, email.

Điều 15: Sửa đổi và Hiệu lực của Thỏa thuận

Liên hệ quảng cáo

1900 1878

Email

trungtamvas@sctv.vn

Đơn vị chủ quản

Công ty TNHH truyền hình cáp Saigontourist