Đồng Tiền Đen

30 tập 45:00 phút 1.534 lượt 2013 Việt Nam

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smar

Thể loại: Việt Nam

Diễn viên: Bình Minh, Diệu Thúy, Hoàng Anh, Thân Thúy Hà, Đức Sơn

Đạo diễn: Bùi Cường

Những kẻ lợi dụng kẻ hở của pháp luật để làm giàu phi pháp, những người mê làm giàu nhanh nên dễ bị mắc cạm bẫy... Nếu không dừng lại đúng lúc thì họ sẽ về đâu?.

Chọn Tập