Tiếng Đàn Kìm

31 tập 47:00 phút 1.320 lượt 2012 Việt Nam

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smar

Thể loại: Việt Nam

Diễn viên: Cao Thái Hà, Trà Ngọc Hằng, Việt Dũng, Hà Bình, Đức Long

Đạo diễn: Đỗ Thành An

Nội dung nói về những khó khăn, thử thách mà các bạn trẻ phải định hướng cho cuộc đời mình, và sự trùng phùng của hai cha con sau nhiều năm bị thất lạc.

Chọn Tập