Vũ Điệu Sống

38 tập 45:00 phút 2.316 lượt 2014 Việt Nam

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV 1TB/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80

Thể loại: Việt Nam

Diễn viên: Thúy Diễm, Minh Luân, Lệ Hà, Thái Chí Hùng

Đạo diễn: Nguyễn Thành Trung

Phim miêu tả lại cuộc sống của những người vũ công không chuyên. Họ thỏa mãn đam mê bằng cách biểu diễn ở sân khấu nhỏ, và tên tuổi của họ cũng lên từ đó.

Chọn Tập