Nhiều Chuyện

26:00 phút 142 lượt 2011 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Chuyện làng chuyện xóm

Diễn viên: Thu Trang, Hoàng Tuấn, Lâm Phương

Đạo diễn: Quốc Thuận

Bà Tám (Thu Trang) là một người nhiều chuyện nhất xóm, chuyện gì đến tai bà là không những cả xóm đều biết mà chuyện còn bị phóng đại, sai sự thật.