Đạo Diễn

29:00 phút 62 lượt 2010 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Chuyện làng chuyện xóm

Diễn viên: Hải Bình, Lê Trung, Kiều Phương, Minh Trọng, Ngọc Uyên

Đạo diễn: Quốc Thuận

Tiểu phẩm hài xoay quanh cách làm việc không có nguyên tắc, mà còn tham lam và vụ lợi của ông đạo diễn Mã Định Kỳ. Hãy cùng đón xem, cười và suy ngẫm.