Ai Bảo Vệ Rừng

24:00 phút 231 lượt 2011 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Nụ Cười Vàng

Diễn viên: Kiều Linh, Hữu Thạch, Khoa Nam, Mai Sơn, Thanh Trà

Đạo diễn: Quách Hồ Ninh

Trong khi sơn tặc tàn phá rừng để mưu lợi bất chính thì cũng có những người tốt dám đứng ra bảo vệ rừng, nhưng tiếc thay, điều đó lại không được nhiều người ủng hộ.