Tình Làng Nghĩa Xóm

34:00 phút 405 lượt 2010 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Nụ cười làng quê

Diễn viên: Ngọc Tuyên, Hải Yến, Minh Phước

Đạo diễn: Quốc Thuận

Câu "bán anh em xa mua láng giềng gần" không phải trong trường hợp nào cũng đúng, đôi lúc ta cũng phải biết phân biệt tốt xấu để có thể sống dung hòa trong xã hội.