Người Ngay Mắc Nạn

29:00 phút 251 lượt 2012 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Oan gia ngõ hẹp

Diễn viên: Hải Yến, Thụy Mười, Ngọc Tưởng

Đạo diễn: Tuấn Kha

Câu chuyện phản ánh những người thích học đòi, chơi nổi và chỉ biết chạy theo những điều phù phiếm. Họ có thể biến những ước mơ vẽ vời thành hiện thực được không.