Ma Giữa Ban Ngày

22:00 phút 408 lượt 2011 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Nụ cười làng quê

Diễn viên: Duy Mỹ, Anh Thư, Vũ Thanh, Phi Phụng

Đạo diễn: Tuấn Kha

Người ta thường nói “đi đêm có ngày gặp ma”, thế nhưng trong xã hội ngày nay đi ngày cũng có thể gặp “ma”, mọi người nên cẩn thận đề phòng.