Nỗi khổ nào hơn

24:00 phút 322 lượt 2010 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Nụ Cười Vàng

Diễn viên: Nguyễn Châu, Diễm Trinh, Hữu Thạch, Nguyễn Thanh

Đạo diễn: Quách Hồ Ninh

Mẹ con Lý Thông sau khi làm điều ác đã bị quan xử phạt: chạy trường cho con đi học vào lớp 1. Hài hước nhưng châm biếm khá sâu sắc về vấn nạn chạy trường hiện nay.