Tân Tam Quốc

95 tập 46:00 phút 77.312 lượt 2010 Trung Quốc

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Nước khác

Diễn viên: Trần Kiến Bân, Thiên Tân, Lục Nghị, Hà Nhuận Đông, Lâm Tâm Như, Trần Hào

Đạo diễn: Cao Hi Hi

Phim xoay quanh quá trình hình thành và phát triển theo thế chân vạc giữa ba nước Ngụy - Thục - Ngô với các nhân vật chủ đạo như Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị.

Chọn Tập