Kén Rể

30 tập 21:00 phút 637 lượt 2011 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hài Miền Bắc

Diễn viên: Đỗ Duy Nam, Trần Việt Bắc, Đinh Trong Nguyên, Thúy Ruồi

Đạo diễn: Trần Hoàng

"Kén rể" là câu chuyện luôn xảy ra trong xã hội ngày nay, nhưng "mỗi nhà, mỗi cảnh" và mỗi cuộc tuyển chọn như thế cũng không ít trường hợp dỡ khở cười diễn ra.

Chọn Tập