Ghen Lầm

27:00 phút 689 lượt 2010 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Gia đình cười

Diễn viên: Thu Trang, Tiến Luật, Minh Trọng, Lê Nam

Đạo diễn: Quốc Thuận

Ghen là một đề tài muôn thuở mà trong thời nào cũng có, khi yêu ai cũng có quyền ghen, nhưng “ghen bóng ghen gió” đến “ghen lầm” thì chỉ có tan hoang cửa nhà.