Bảo Tàng Quang Trung (Bình Định)

24:00 phút 85 lượt 2013 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Điểm Đến Du Lịch

Diễn viên: Kim Thanh

Đạo diễn: SCTV

Bình định có bảo tàng mang tên người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ lãnh đạo phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn thế kỷ XVIII.

Tiếp theo