Đừng Chiếm Dụng Lòng Lề Đường

25:00 phút 86 lượt 2010 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Oan gia ngõ hẹp

Diễn viên: Thu Trang, Tiến Luật,Vũ Thanh, Minh Trọng

Đạo diễn: Quốc Thuận

Đối với những người bán hàng rong vỉa hè, lòng lề đường là nơi họ mưu sinh kiếm sống nên họ không nhận thức được mức độ nguy hiểm của nó, cho đến khi chuyện xảy ra.