Lừa Thời @

21:00 phút 386 lượt 2010 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Chuyện làng chuyện xóm

Diễn viên: Hứa Minh Đạt, Thu Trang, Tiến Luật

Đạo diễn: Quốc Thuận

Ngày nay, nạn  lừa đảo luôn xảy ra không ngoại trừ bất kỳ nơi nào và cũng như bất cứ ai, mặc dù chúng ta đã cảnh giác cao độ.