Ngộ Nhận

25:00 phút 58 lượt 2010 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Chuyện làng chuyện xóm

Diễn viên: Tùng Linh, Lê Trí, Mi Vân, Nam Uy, Thu Hồng

Đạo diễn: Quốc Thuận

"Ngộ nhận" nói về những người thích nhận được sự giúp đỡ của người khác mặc dù họ rất giàu. Nhưng đi đêm ắt có ngày cũng gặp ma.