Sống Ngược

24:00 phút 55 lượt 2010 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Chuyện làng chuyện xóm

Diễn viên: Mai Dũng, Dũng Thịnh, Yến Ly

Đạo diễn: Quốc Thuận

Trong giao tiếp đôi khi chúng ta cố tình hiểu ngược và nói sai sự thật nhằm để làm người khác vui. Nhưng nếu việc gì chúng ta cũng "sống ngược" thì hậu quả ra sao.