Thầy Bói - Nhóm Hài Hồng Tài

25:00 phút 173 lượt 2010 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hài Đặc Sắc

Diễn viên: Hồng Tài, Kim Tùng, Ngọc Tưởng, Kiều Nương, Minh Loan

Đạo diễn: Quốc Thuận

“Thầy bói ra ma, quét nhà ra rác” câu nói chưa bao giờ sai. Vì chính họ chưa biết được tương lai của mình ra sao, thì  liệu có giúp chúng ta tránh những rủi ro không.