Thầy Bói - Nhóm Hài Ngọc Uyên

27:00 phút 115 lượt 2010 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Nụ cười làng quê

Diễn viên: Ngọc Uyên, Thanh Tân, Minh Trọng, Minh Ngân

Đạo diễn: Quốc Thuận

“Thầy bói ra ma, quét nhà ra rác” câu nói chưa bao giờ sai. Vì chính họ chưa biết được tương lai của mình ra sao, thì  liệu có giúp chúng ta tránh những rủi ro không.