Thầy Bói - Nhóm Hài Tùng Linh

26:00 phút 101 lượt 2010 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Nụ cười làng quê

Diễn viên: Tùng Linh, Thu Hồng, Mi Vân, Lê Trí

Đạo diễn: Quốc Thuận

“Thầy bói ra ma, quét nhà ra rác” câu nói chưa bao giờ sai. Vì chính họ chưa biết được tương lai của mình ra sao, thì liệu có giúp chúng ta tránh những rủi ro không.