Đi Đêm Có Ngày Gặp Ma

23:00 phút 525 lượt 2011 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Chuyện làng chuyện xóm

Diễn viên: Mai Dũng, Dũng Thịnh, Yến Ly

Đạo diễn: Quốc Thuận

Xoay quanh những người chuyên “chăn dắt trẻ em” đi xin để về cống nạp cho họ. Và rồi, việc làm sai trái nào cũng được phơi bày. Liệu họ có thoát được tội không.