Điểm hẹn du lịch: Dinh thự vua mèo (Hà Giang), Người đồng hành: Diễn viên Hoàng Phúc

25:00 phút 36 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Điểm Đến Du Lịch

Diễn viên: MC Hoài Thương

Đạo diễn: SCTV12

Điểm hẹn du lịch giới thiệu Dinh thự vua mèo (Hà Giang), một kiến trúc độc đáo từ ngàn xưa.

Tiếp theo