Điểm hẹn du lịch: Núi Tà Cú (Bình Thuận), đồng hành: Nghệ sĩ Troy Lê

23:00 phút 19 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Điểm Đến Du Lịch

Diễn viên: MC Hoài Thương

Đạo diễn: SCTV12

Núi Tà Cú (Bình Thuận), địa danh với nhiều giai thoại trong lịch sử dân tộc.

Tiếp theo