Điểm hẹn du lịch: KDT trường Dục Thanh (Phan Thiết), đồng hành: Tina Tình

22:00 phút 24 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Điểm Đến Du Lịch

Diễn viên: MC Hoài Thương

Đạo diễn: SCTV12

KDT trường Dục Thanh (Phan Thiết), nơi chủ tịch Hồ Chí Minh dạy học và sinh sống những ngày đầu cách mạng.

Tiếp theo