Đi Một Ngày Đàng...

19:00 phút 651 lượt 2015 Hàn Quốc

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hài Miền Bắc

Diễn viên: Văn Hiệp, Mai Thanh, Hạnh Ly

Đạo diễn: Trần Chí Thành

Hiện nay, nhiều thực phẩm độc hại đã lên đến mức đỉnh điểm, và nhân vật trong câu chuyện "đi một ngày đàng..." đã dùng những thực phẩm nào mà không sợ bị độc hại.

Nội dung liên quan