Đi Một Ngày Đàng...

19:00 phút 680 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hài Miền Bắc

Diễn viên: Văn Hiệp, Mai Thanh, Hạnh Ly

Đạo diễn: Trần Chí Thành

Hiện nay, nhiều thực phẩm độc hại đã lên đến mức đỉnh điểm, và nhân vật trong câu chuyện "đi một ngày đàng..." đã dùng những thực phẩm nào mà không sợ bị độc hại.