Điểm hẹn du lịch: Bảo tàng áo dài, Người đồng hành: Diễn viên Kim Anh

23:00 phút 9 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Điểm Đến Du Lịch

Diễn viên: MC Phương Trúc

Đạo diễn: SCTV12

Điểm hẹn du lịch: Giới thiệu Bảo tàng áo dài (Quận 9), Người đồng hành: Diễn viên Kim Anh.

Tiếp theo