Điểm hẹn du lịch (số 58) M2C cafe, Người đồng hành: Diễn viên Nguyễn Thanh Tâm

13:00 phút 28 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Điểm Đến Du Lịch

Diễn viên: MC Ngọc Huyền

Đạo diễn: SCTV12

Điểm hẹn du lịch (số 58) mời bạn đến với một khoảng trống trong M2C cafe, nơi của sự sẻ chia và thân tình.

Tiếp theo