Điểm hẹn du lịch (số 59) Thành phố Đà Nẵng, Người đồng hành: Ca sĩ Ngọc Anh

17:00 phút 61 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Điểm Đến Du Lịch

Diễn viên: MC Ngọc Huyền

Đạo diễn: SCTV12

Điểm hẹn du lịch (số 59) Thành phố Đà Nẵng,một thành phố trẻ và năng động nhất cả nước.

Tiếp theo