Nhanh Nhanh Vào Bếp - Số 04 - Bếp Nhà Sao: Thùy Dương

29:00 phút 52 lượt 2015 Hàn Quốc

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Vào Bếp cùng Sao

Diễn viên: Diễn viên Thùy Dương

Đạo diễn: SCTV12

Diễn viên Thùy Dương sẽ là nhân vật đồng hành cùng Nhanh Nhanh Vào Bếp - Số 04 - Bếp Nhà Sao lần này.

Nội dung liên quan