Nhanh Nhanh Vào Bếp - Số 05 - Bếp Nhà Sao: NS Đức Hải

27:00 phút 41 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Bếp Nhà Sao

Diễn viên: Nghệ sĩ ưu tú Đức Hải

Đạo diễn: SCTV12

NSUT Đức Hải sẽ là nhân vật đồng hành cùng Nhanh Nhanh Vào Bếp - Số 05 - Bếp Nhà Sao lần này.

Tiếp theo