Nhanh Nhanh Vào Bếp - Số 07 - Bếp Nhà Sao: Nghệ sĩ Lý Hùng

29:00 phút 99 lượt 2015 Hàn Quốc

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Vào Bếp cùng Sao

Diễn viên: Nghệ sĩ Lý Hùng

Đạo diễn: SCTV12

Nghệ sĩ Lý Hùng sẽ là nhân vật đồng hành cùng Nhanh Nhanh Vào Bếp - Số 08 - Bếp Nhà Sao lần này.

Nội dung liên quan