Nhanh Nhanh Vào Bếp - Số 09 - Bếp Nhà Sao: Trần Thị Quỳnh

27:00 phút 29 lượt 2015 Hàn Quốc

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Vào Bếp cùng Sao

Diễn viên: Trần Thị Quỳnh

Đạo diễn: SCTV12

Bếp Nhà Sao số 09 lần này có sự đồng hành của nghệ sĩ Trần Thị Quỳnh.

Nội dung liên quan