Nhanh Nhanh Vào Bếp - Số 23 - Bếp Nhà Sao: Vũ Thu Phương 03

28:00 phút 161 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Bếp Nhà Sao

Diễn viên: Vũ Thu Phương

Đạo diễn: SCTV12

SCTV12 giới thiệu chương trình Bếp nhà sao cùng với người mẫu Vũ Thu Phương.

Tiếp theo