Nhanh Nhanh Vào Bếp - Số 24 - Bếp nhà sao: Cát Tường

27:00 phút 109 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Bếp Nhà Sao

Diễn viên: Cát Tường

Đạo diễn: SCTV12

Diễn viên Cát Tường sẽ đồng hành cùng chương trình Bếp nhà sao ( số 24) lần này.

Tiếp theo