Nhanh Nhanh Vào Bếp - Số 24 - Bếp nhà sao: Cát Tường

27:00 phút 88 lượt 2015 Hàn Quốc

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Vào Bếp cùng Sao

Diễn viên: Cát Tường

Đạo diễn: SCTV12

Diễn viên Cát Tường sẽ đồng hành cùng chương trình Bếp nhà sao ( số 24) lần này.

Nội dung liên quan