Nhanh nhanh vào bếp - Số 26 - Bếp Nhà Sao: Trang Nhung

28:00 phút 138 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Bếp Nhà Sao

Diễn viên: Trang Nhung

Đạo diễn: SCTV12

Trang Nhung sẽ là nhân vật khách mời trong Bếp nhà sao ( Số 26).