Nhanh nhanh vào bếp - Số 27 - Bếp Nhà Sao: Lan Hương (5 dòng kẻ)

29:00 phút 46 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Bếp Nhà Sao

Diễn viên: Ca sĩ Lan Hương

Đạo diễn: SCTV12

Bếp Nhà Sao lần này sẽ có sự tham gia, đồng hành của ca sĩ Lan Hương (5 dòng kẻ).