Nhanh Nhanh Vào Bếp - Số 30 - Bếp Nhà Sao: Thuý Hạnh

29:00 phút 76 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Bếp Nhà Sao

Diễn viên: Thúy Hạnh

Đạo diễn: SCTV12

Người mẫu Thuý Hạnh sẽ là nhân vật đồng hành của Bếp nhà sao (số 30) lần này.

Tiếp theo