Nhanh Nhanh Vào Bếp - Số 33 - Bếp Nhà Sao: Cát Tường 02

28:00 phút 96 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Bếp Nhà Sao

Diễn viên: Cát Tường

Đạo diễn: SCTV12

Nhanh Nhanh Vào Bếp - Số 33 - Bếp Nhà Sao: Cát Tường 02.