Nhanh Nhanh Vào Bếp - Số 40 - Bếp Nhà Sao: Thúy Uyên 02

29:00 phút 31 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Bếp Nhà Sao

Diễn viên: Thúy Uyên

Đạo diễn: SCTV12

Nhanh Nhanh Vào Bếp - Số 40 - Bếp Nhà Sao: Thúy Uyên 02.