Nhanh Nhanh Vào Bếp - Số 41 - Bếp Nhà Sao: Phi Thanh Vân

29:00 phút 51 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Bếp Nhà Sao

Diễn viên: Diễn viên Phi Thanh Vân, MC Quang Minh

Đạo diễn: SCTV12

Nhanh Nhanh Vào Bếp - Số 41 - Bếp Nhà Sao: Phi Thanh Vân .