Mừng Hụt

22:00 phút 72 lượt 2011 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hài Miền Bắc

Diễn viên: Phú Đôn, Thanh Hà, Đình Chiến

Đạo diễn: Trần Chí Thành

Nhận được giấy báo trúng tuyển đại học của con trai, cả gia đình vui như trẩy hội, suy tính đủ cách ăn mừng. Tuy nhiên, liệu sự thật phía sau đó là gì.