Thầy... Lang Băm

25:00 phút 82 lượt 2011 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hài Miền Bắc

Diễn viên: Văn Dương, Mạnh Dương

Đạo diễn: Trần Chí Thành

Ngày nay, một số người ở vùng  xa, khi bệnh họ đến nhờ các ông thầy lang chữa trị để cho qua cơn đau. Họ đã được điều trị ra sao và bệnh có hết không.