Thầy... Lang Băm

25:00 phút 70 lượt 2011 Hàn Quốc

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hài Miền Bắc

Diễn viên: Văn Dương, Mạnh Dương

Đạo diễn: Trần Chí Thành

Ngày nay, một số người ở vùng  xa, khi bệnh họ đến nhờ các ông thầy lang chữa trị để cho qua cơn đau. Họ đã được điều trị ra sao và bệnh có hết không.

Nội dung liên quan