Giáo Trình tự Tử

25:00 phút 80 lượt 2011 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hài Miền Bắc

Diễn viên: Chiến Thắng, Minh Kiều

Đạo diễn: Trần Chí Thành

Ngày nay việc chán sống không chỉ ở những người trưởng thành, mà còn không ít những giới trẻ vì buồn chuyện gia đình, học hành, yêu đương…và điều gì đã thức tỉnh họ.