Thầy Bói "Tây"

18:00 phút 141 lượt 2011 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hài Miền Bắc

Diễn viên: Anh Quân, Tuấn Dương, Quý Quốc

Đạo diễn: Nguyễn Danh Sơn

Ngày nay, việc hướng ngoại không chỉ dành riêng cho bất kỳ ngành nghề nào, mà việc bói toán cũng được các thầy bói nắm bắt xưu hướng, nhằm phục vụ khách đa dạng hơn.