Hàng Gài

15:00 phút 155 lượt 2011 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Chuyện làng chuyện xóm

Diễn viên: Thu Trang, Tiến Luật, Thái Phương

Đạo diễn: Quốc Thuận

Cha con Phú Ông vốn tham lam, độc ác, chuyên gài bẫy bức ép người nghèo khổ. Một ngày nọ, chính họ lại trở thành người bị gài.