Người Già

20:00 phút 70 lượt 2011 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Gia đình cười

Diễn viên: Mai Dũng, Tiểu Phương, Dũng Thịnh

Đạo diễn: Quốc Thuận

“Người già” nói đến những người lớn tuổi không được ở gần bên con cháu, mà họ phải đến sống trong Viện Dưỡng Lão. Và rồi, bao nhiêu buồn tủi, cô đơn… trong họ ùa về .