Thời Gian Là Vàng

30:00 phút 276 lượt 2011 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Sinh viên cười

Diễn viên: Mai Dũng, Tiểu Phương, Dũng Thịnh

Đạo diễn: Quốc Thuận

“Thời gian là vàng” chỉ đúng với những người của công việc, của gia đình. Còn những người chỉ thích “ngồi lê, đôi mách”, thì thời gian với họ chỉ là “vàng giả”.