Ngoài Tầm Kiểm Soát

30:00 phút 103 lượt 2012 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Oan gia ngõ hẹp

Diễn viên: Thanh Phong, Mai Sơn, Kiều Linh, Phi Bảo

Đạo diễn: Tuấn Kha

Câu chuyện xoay quanh những mánh khóe lừa đảo tinh vi của bọn tội phạm. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những người nhẹ dạ cả tin, hãy cảnh giác để tránh mất của oan.